ממון - 16.3.21

עו"ד נעמי לנדאו הנחתה פאנל בחסות לשכת עוה"ד שעסק ב-"נשים עובדות - כרוניקה של אפליה ידועה מראש".