מעריב - 9.02.2021

"אף מעסיק אינו רשאי לדעת אם עובד התחסן או לא..."