מלכ"רים וגופים מוסדיים

המשרד מקיים שיתופי פעולה עם משרדים נישתיים למתן פיתרון כולל ללקוחות

עורכת דין נעמי לנדאו

עורך דין גיא מדמוני לנדאו (שותף)