לאישה – 2023

חמישים שנים של מאבק למען יחסי עבודה הוגנים