ידיעות אחרונות 20.04.16

מאמר בנושא עשר המכות של שוק העבודה