ידיעות אחרונות 20.01.16

מאמר במוסף ממון אלקנה אלון שכר את שירותיה של עו"ד לנדאו