ידיעות אחרונות 02.07.14

כתבה על איחוד בין נעמי לנדאו ונאוה פינצוק