דה מרקר 24.12.15

טור דעה בעקבות הצעת החוק שנועדה להילחם באפליה במקום העבודה.