דה מארקר – 8.12.16

מאמר דעה של עו"ד נעמי לנדאו בעקבות החתימה על הסכם המסיים את הסכסוך בין טייסי אל על להנהלה