דה מארקר – 17.8.17

מאמר דעה של נעמי לנדאו על הנזק שגורמים ועדי עובדים לוחמניים