גלובס 23.12.15

מאמר בנושא הטרדה מינית במקום העבודה שפורסם במדור "סביבת עבודה"