גלובס 20.07.16

מאמר בנושא רשתות חברתיות ככלי להתארגנויות עובדים