גלובס – 08.11.18

רוב העובדים לא נהנים מקיצור שבוע העבודה